Ανακοινώσεις : O.M.A.E. | Ανακοίνωση για την αγωνιστική εκδήλωση GRS 2014


Η ΟΜΑΕ σύμφωνα με τη διακήρυξή της έχει σκοπό την ανάπτυξη του μηχανοκίνητου αθλητισμού και τη διάδοσή του σε όσο το δυνατόν ευρύτερο κοινό. Υπό αυτό το πρίσμα η Ομοσπονδία επικροτεί και στηρίζει κάθε προσπάθεια που διαφημίζει και προάγει τους αγώνες αυτοκινήτου και καρτ και τους πρωταγωνιστές τους οδηγούς, όπως π.χ. το Golden Rally Show 2014 που πραγματοποιήθηκε το Σαββατοκύριακο 20-21/12/2014 στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
Από εκεί και πέρα, όσον αφορά στα οργανωτικά θέματα της παραπάνω εκδήλωσης, καθώς και κάθε αθλητικής εκδήλωσης, οι όποιες ατέλειες και ελλείψεις έχουν ήδη επισημανθεί από τα αρμόδια εποπτικά όργανα της Ομοσπονδίας. Έτσι λοιπόν μετά την παραλαβή των σχετικών εκθέσεων και την επεξεργασία τους από τους αρμόδιους φορείς, θα ακολουθήσει επίσημη έκθεση/ανακοίνωση, θα γίνουν οι απαραίτητες συστάσεις και θα αποδοθούν οι οποίες ευθύνες.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s