Αναβάλλεται η 12η ΑΝΑΒΑΣΗ ΑΡΧΑΙΑΣ ΑΙΓΕΙΡΑΣ


Η ΦΙΛΜΠΑ και η Οργανωτική Επιτροπή της Seajets–12η Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς» ενημερώνουν, πως μετά το πέρας της καταλυτικής ημερομηνίας για την λήξη των Δηλώσεων Συμμετοχών ο αριθμός αυτών είναι πολύ μικρός, ώστε να διοργανωθεί ένας υγιής Αγώνας.

Η ΦΙΛΜΠΑ και η Οργανωτική Επιτροπή με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους φίλους οδηγούς για την διοργάνωση ενός Αγώνα, αντάξιου της φήμης της, ζητούν την αναβολή της Seajets–12η Ανάβαση Αρχαίας Αιγείρας «Δημήτρης Μυλωνάς» σε νέα ημερομηνία, στις 28η και 29η Οκτωβρίου 2017, αφού μετά από διερεύνηση που κάναμε σε φίλους οδηγούς, μας δήλωσαν όλοι πως είναι σε διακοπές και δεν είναι δυνατόν να συμμετέχουν, με καλύτερη δυνατή ημερομηνία την άνω.

Πέραν του μικρού αριθμού Συμμετοχών η ΦΙΛΜΠΑ και η Οργανωτική Επιτροπή θα έχει τον χρόνο να περαιώσει τα πρόσθετα νέα μέτρα ασφαλείας που είχε προγραμματίσει, αλλά λόγο των θερινών διακοπών δεν κατέστη δυνατό να ολοκληρωθούν.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s