Χειμερινό Ράλλυ ΦΙΛΠΑ | Αλλαγή ημερομηνίας


Λαμβάνοντας υπ’ όψη το γεγονός ότι στις 19 Νοεμβρίου “τρέχουν” άλλες δύο εκδηλώσεις της Ομοσπονδίας στην Αθήνα, η Οργανωτική Επιτροπή του ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ RALLY ΦΙΛΠΑ – Γ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΣ 2017 αποφάσισε την μετάθεσή του για το επόμενο Σαββατοκύριακο 25 & 26 Νοεμβρίου 2017.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s