Κίνηση Ιστορικών Οχημάτων: Συνάντηση Υπουργείου & Ομοσπονδιών


Στις 14 Δεκεμβρίου 2017 έγινε συνάντηση στο Υπουργείο Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων μεταξύ του Γεν. Γραμματέα κ. Θάνου Βούρδα και των δύο Ομοσπονδιών Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α. και ΟΜΑΕ. Εκτέθησαν απόψεις και κατατέθησαν προτάσεις από πλευράς Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

Ο Γεν. Γραμματέας κατανόησε την ανάγκη περιορισμένης κυκλοφορίας των ιστορικών οχημάτων, επισκέψεων σε συνεργεία και  την αυτοκίνητη μετακίνηση προς και από τις εκδηλώσεις και σε εύλογο χρονικό διάστημα θα τροποποιηθεί η Κ.Υ.Α . αρ.  Α οικ. 55972-3112 (ΦΕΚ Β’ 3641).

 

Δ.Τ. Ε.Ο. ΦΙΛ.Π.Α.

φωτογραφία εξωφύλλου: actionstudiogr

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s